Pf 2012

Všem šlaperům a šlaperkám přeji do nového roku hodně sil a hodně elánu při přípravách na další ročník L7. Ať se vám daří příprava jak po fyzické, duševní, tak i duchovní stránce a doufám, že se opět setkáme na pochodu v hojném počtu!