Přihláška na ročník 2023

Startovné:
1.1. - 31.5. 2023
  • zlevněné startovné 200 Kč (nocleh, SO večeře, NE snídaně)
  • zlevněné s TRIKEM 400 Kč (zvolte druh, barvu a velikost trika)
1.6. - 31.7. 2023
  • zlevněné startovné 250 Kč (nocleh, SO večeře, NE snídaně)
  • zlevněné s TRIKEM 450 Kč (zvolte druh a velikost trika)
1.8. - 31.8. 2023
  • PLNÉ STARTOVNÉ 310 Kč (nocleh, SO večeře, NE snídaně, bez TRIKA)
V případě odhlášení z pochodu L7 do 31.8. 2023 je možno požádat o vrácení startovného! V pozdějším termínu se již nelze z pochodu odhlásit, pouze sehnat za sebe náhradu.
*
*
*
*
* (bez mezer)
* (ve tvaru dd.mm.rrrr)
*
*
*

Detailní popis jednotlivých tras najdete v sekci Terén - cesta

*

vlastní spacák, matrace zajištěna

*
*
*

Startovné 200 Kč (nocleh, SO večeře, NE snídaně) uhraďte prosím do 7 dnů na účet č. 670100-2210085734/6210, do zprávy pro příjemce uveďte jméno, za koho je platba provedena. O přijetí platby budete informováni e-mailem.

Registrace bude spuštěna 1.1. 2023