Informace před pochodem

16.9.2011 v 16:30 u Oázy proběhne blok informací k trase:

  • praktické informace k náročným úsekům trati
  • jak se orientovat v teréním značení L7
  • prostor pro dotazy