Přihláška na ročník 2020

Startovné:
do 31.5. 2020
  • zlevněné startovné 180 Kč (nocleh, SO večeře, NE snídaně)
  • zlevněné startovné s TRIKEM 380 Kč (po anketní volbě motivu 31.5.2020 obdržíte email, kde si vyberete barvu trika - cca z 10 variant)
1.6. - 31.7. 2020
  • zlevněné startovné 230 Kč (nocleh, SO večeře, NE snídaně)
  • zlevněné startovné s TRIKEM 430 Kč
1.8. - 31.8. 2020
  • PLNÉ STARTOVNÉ 280 Kč (nocleh, SO večeře, NE snídaně, bez TRIKA)
V případě odhlášení z pochodu L7 do 1.9. 2020 je možno požádat o vrácení startovného! V pozdějším termínu se již nelze z pochodu odhlásit, pouze sehnat za sebe náhradu.
*
*
*
*
* (bez mezer)
* (ve tvaru dd.mm.rrrr)
*
*
*

Detailní popis jednotlivých tras najdete v sekci Terén - cesta

*

vlastní spacák, matrace zajištěna

*
*

po anketní volbě motivu 31.5.2020 obdržíte email, kde si vyberete barvu trika - cca z 10 variant

*

Startovné 230 Kč (nocleh, SO večeře, NE snídaně) uhraďte prosím do 7 dnů na účet č. 670100-2210085734/6210, do zprávy pro příjemce uveďte jméno, za koho je platba provedena. O přijetí platby budete informováni e-mailem.