Přihláška na ročník 2022

Startovné:
do 30.6. 2022
  • zlevněné startovné 180 Kč (nocleh, SO večeře, NE snídaně)
  • zlevněné startovné s TRIKEM 380 Kč (zvolte druh a velikost trika)
1.7. - 31.7. 2022
  • zlevněné startovné 230 Kč (nocleh, SO večeře, NE snídaně)
  • zlevněné startovné s TRIKEM 430 Kč (zvolte druh a velikost trika)
1.8. - 28.8. 2022
  • PLNÉ STARTOVNÉ 280 Kč (nocleh, SO večeře, NE snídaně, bez TRIKA)
V případě odhlášení z pochodu L7 do 31.8. 2022 je možno požádat o vrácení startovného! V pozdějším termínu se již nelze z pochodu odhlásit, pouze sehnat za sebe náhradu.
*
*
*
*
* (bez mezer)
* (ve tvaru dd.mm.rrrr)
*
*
*

Detailní popis jednotlivých tras najdete v sekci Terén - cesta

*

vlastní spacák, matrace zajištěna

*
*
*

Startovné 230 Kč (nocleh, SO večeře, NE snídaně) uhraďte prosím do 7 dnů na účet č. 670100-2210085734/6210, do zprávy pro příjemce uveďte jméno, za koho je platba provedena. O přijetí platby budete informováni e-mailem.