Přihláška na ročník 2018

Startovné:
do 30.6. 2018
  • zlevněné startovné 180 Kč (nocleh, SO večeře, NE snídaně, dárek)
  • zlevněné startovné s RETRO TRIKEM 380 Kč (velikost a barva RETRO TRIKA bude upřesněna emailem)
1.7. - 15.8. 2018
  • zlevněné startovné 230 Kč (nocleh, SO večeře, NE snídaně, dárek)
  • zlevněné startovné s RETRO TRIKEM 430 Kč (velikost a barva RETRO TRIKA bude upřesněna emailem)
16.8. - 1.9. 2018
  • plné startovné 280 Kč (nocleh, SO večeře, NE snídaně, dárek, bez RETRO TRIKA)
V případě odhlášení z pochodu L7 do 9.9. 2018 je možno požádat o vrácení startovného! V pozdějším termínu se již nelze z pochodu odhlásit, pouze sehnat za sebe náhradu.
*
*
*
*
* (bez mezer)
* (ve tvaru dd.mm.rrrr)
*
*
*

Detailní popis jednotlivých tras najdete v sekci Terén - cesta

*

vlastní spacák, matrace zajištěna

*
*

Běh L7 na 950 metrů

*

Startovné 280 Kč (nocleh, SO večeře, NE snídaně) uhraďte prosím do 7 dnů na účet č. 670100-2210085734/6210, jako variabilní symbol uveďte prvních 6 číslic svého rodného čísla. O přijetí platby budete informováni e-mailem.